Kam na výlet

Baťův kanál

Putování po ostrovech, písečných plážích, meandrech mezi ptačími rezervacemi řeky Moravy od Napajedel po Hodonín – putování moravským stylem života.

http://www.batacanal.cz

Město Vizovice

Vizovice, brána Valašska a rodiště valašského krále Bolka Polívky.
Město se 4500 obyvateli, dominantou barokního zámku.

http://www.vizovice.eu

ZOO Zlín

Zoologická zahrada Zlín patří mezi nejkrásnější místa celé Moravy. Areál zoo se rozkládá v historickém lešenském parku, ve kterém roste více než 1 140 druhů dřevin a okrasných bylin. Romantické prostředí areálu umocňuje zámek Lešná.

http://www.zoozlin.eu

Hrad Lukov

Obec leží v malebně zvlněné krajině pod hradem Lukovem, jedním z nejstarších hradů (zřícenina). Lukov je výchozím bodem turistických tras i cyklistických tras Hostýnskými vrchy.

http://www.lukov.cz

Velehrad (poutní místo)

Vznik a vývoj poutního místa Velehradu souvisí se založením pozdně románského cisterciáckého kláštera. Klášter patřil k našim nejbohatším klášterům. V polovině 19. století proběhly úpravy a menší přestavby v souvislosti s oslavami tisícileté cyrilometodějské mise. Od roku 1927 má chrám titul a výsady menší baziliky (bazilika minor). Roku 1990 Velehrad navštívil také papež Jan Pavel II. Mimo areál stojí kaple Cyrilka ze 13. století, na kamenném mostě najdeme barokní sochy Schweigela z konce 18. století. Tupesy jsou malou vesnicí, v níž se počátky hrnčířské výroby datují již od 9. století. Ve vsi je Památník keramiky, který podává doklad o zdejším hrnčířském umění v minulosti i v současnosti.

http://www.velehrad.cz

Zlín

Významným mezníkem v dějinách města byl rok 1894, kdy vznikla obuvnická firma rodiny Baťových. Zlín se stal moderním městským centrem, které se chlubí nejen významnou architekturou, ale i bohatým kulturním životem. Za návštěvu stojí Baťův institut, 21. správní budova baťových závodů, známý zlínský mrakodrap, městský prohlídkový okruh s budovou radnice, kostelem Svatých Filipa a Jakuba, areál Baťových závodů. Již dlouholetou historii má ve Zlíně Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež. Příznivcům motorizmu se Zlín spojí s automobilovou soutěží Barum rally.

www.ic-zlin.cz